TJENESTER

Prosjektoppfølging

Prosjektoppfølging
Vi kan bistå anleggsledelsen under hele byggeperioden med kontroll av økonomi og kvalitet. Helt fra anbudsfasen kan vi være med å skreddersy en løsning som passer ditt prosjekt.
Blant oppgavene vi kan bistå med er:
-Etablering av fastmerker
-Utstikking av tiltak
-Kontroll og beregning av regulerbare mengder
-Geometrisk kontroll
-Utforming av målebrev
-Innhenting og systematisering av teknisk dokumentasjon
-Dokumentasjon til FKB og NVDB
-Dokumentasjon iht gjeldende kommunes VA norm, kumkort, sosi-leveranse, etc.

Prosjektering VA

Prosjektering vei, vann og avløp
Vi tilbyr prosjektering innen mindre vei, vann og avløpsanlegg.
Vann og avløpsledningstrekk prosjekteres for private, offentlige eller andre byggherrer og leveres med oversiktskart, lengde- og grøfteprofil.
Veger prosjekteres i samsvar med gjeldende vegnormer.
For parkeringsplasser leverer vi f.eks. avrenningsplan, biloppstillingslayout, masseberegning og krav til oppbygning av forsterknings- og bærelag.
For all prosjektering kan vi levere stikningsdata til maskinstyring eller håndholdt rover til byggherrens eller entreprenørens eget utstyr.

Masseberegning

Masseberegning
Kontroll og beregning av mengder er aktuelt i mange faser av ett prosjekt. Vi utfører masseberegning for grunneiere, prosjekterende, offentlige etater, entreprenører og privatpersoner.

Maskinstyring

Maskinstyring
Flere og flere entreprenører går til innkjøp av maskinstyring. Vi hjelper til med å gjøre investeringen så lønnsom som mulig ved raskt og effektivt produsere filer til alle prosjekt, fra enkle hustomter til større infrastrukturprosjekter.

Registrering

Registrering
Registrering og innmåling av terreng og objekter for prosjektering av VA-anlegg, veier, utomhusanlegg og annet. Vi utfører også setningsmåling av alle konstruksjoner i de fleste typer miljø.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bygg og anleggstikking
Bygg- og anleggstikking på alle typer konstruksjoner
Utstikking av betong- og anleggskonstruksjoner utføres i tett samarbeid med entreprenør. Tett dialog og samarbeid gir entreprenøren minst mulig heftelse og størst mulig nøyaktighet.
Blant konstruksjoner vi stikker ut er:
-Betongkonstruksjoner som fundamenter, bruer, forstøtningsmurer og annet
-Bolig og næringsbygg
-Veglinjer
-Vann og avløpsanlegg
-El og telekommunikasjonsanlegg

Byggesøknad

Byggesak
I forbindelse med byggesaker kan vi utføre utstikking og plasseringskontroll samt lage stikningsplan for tiltaket. Vi bistår også med prosjektering av situasjonsplan og terrengprofiler for best mulig utnyttelse av tomteareal.

Entreprenørsøknad

Entreprenørsøknad
Vi kan bistå i flere forskjellige søknadsprosesser.
Blant hva vi kan levere er:
-Gravetillatelse
-Sanitæranmeldelse
-Arbeidsvarslings- og skiltplan

3D Scan

Laserskanning
Vi tilby laserskanning av bygninger, konstruksjoner og terreng med høy nøyaktighet. Metoden er spesielt egnet ved rehabiliteringsprosjekter for kartlegging av situasjon før videre prosjektering.

Drone

Droneskanning
Med drone kan vi lage terrengmodeller av mellomstore områder for videre prosjektering eller masseberegning av for eksempel massedeponi, bolig-/næringsfelt eller andre anleggsområder.

Sjøbunn

Sjøbunnkartlegging
Vi tilbyr oppmåling med ekkolodd av innsjøer, elver, vannmagasiner og sjøbunnen ned til ca. 80 meters dybde. Ekkolodd-, GPS- og måling av hiv/rull/stamp bearbeides til terrengmodeller som kan leveres frittstående eller i kombinasjon med data fra landmåling, laserskanning eller ordinære kartdata.